Clár fuaime Stiofán!

Cliceáil ar rang chun na roghanna a fheiceáil
Click on a class to see the options

Cliceáil ar chnaipe chun Stiofán a chloisteáil ag labhairt!
Click on a button to hear Stiofán speak!

Rang a dó
Rang a dó (class two)
Na Countaetha (the counties)
Tír Eoghain (Tyrone)
An Dún (Down)
Aontroim (Antrim)
Ard Mhacha (Armagh)
Doire (Derry)
Fear Manach (Fermanagh)
Deisceart Bhéal Feirste (South Belfast)
Tuaisceart Bhéal Feirste (North Belfast)
Iarthar Bhéal Feirste (West Belfast)
Oirthear Bhéal Feirste (East Belfast)
Ca as tú? (Where are you from?)
is as Ard Mhacha mé (I'm from Armagh)
Tá mé i mo chónaí Ard Mhacha (I live in Armagh)
Tá mé i mo chónaí i mBéal Feirste (I live in Belfast)
Cúil Raithin (Coleraine)
An maith leat? (Do you like?)
An maith leat siúcra? (Do you like sugar?)
Is maith liom tae (I like tea)
Is maith liom (I like)
Ní maith liom (I don't like)
Is maith sin (That is good)
Níl mé (I am not...)
go raibh míle maith agat (Thank you very much)
Oíche mhaith (Goodnight)
Slán (Bye)
Tá clann agam (I have a family)
Tá iníon agam (I have a daughter)
Tá mac agam (I have a son)
Tá mé ag súil amach le (I am going out with)
Tá mé i gcaidreamh (I am in a relationship)
Tá mé posta (I am married)
Níl mé pósta (I am not married)
Tá mé scartha (I am divorced)
Tá mé singil (I am single)
Tá páiste agam (I have a child)
Tá páistí agam (I have children)
Cispheil (Basketball)
Peil (Football)
Rang a trí
An Teach (the house)
An Leithreas (the toilet)
An seomra folchta (the bathroom)
An oifig (the office)
An chistin (the kitchen)
An seomra suí (the sitting room)
An seomra leapa (the bedroom)
An garáiste (the garage)
An gairdín (the garden)
An cuisneoir (the fridge)
Tá an bainne sa chuisneoir (the milk is in the fridge)
Tá Cormac sa ghairdin (Cormac is in the garden)
Tá Aoife sa chistin (Aoife is in the kitchen)
Tá Eimear sa teach (Eimear is in the house)
Tá Cormac sa leithreas (Cormac is in the toilet)
An dialann (the diary)
An naíscoil (the nursery school)
Sa seomra suí (in the sitting room)
Sa haiste (in the hatch)
An raidió (the radio)
Tá Bronagh san oifig (Bronagh is in the office)
An baile (the town)
Tá Eoghan sa bhaile (Eoghan is in the town)
An siopa (the shop)
Tá Saorlaith sa tsiopa (Saorlaith is in the shop)
An phictiúrlann (the cinema)
Tá Aidan sa phictiúrlann (Aidan is in the cinema)
An amharclann (the theatre)
Tá Emma san amharclann (Emma is in the theatre)
An teach tábhairne (the pub)
Tá muid sa teach tábhairne (We are in the pub)
An tSolann (the leisure centre)
Tá Peadar sa tSolann (Peadar is in the leisure centre)
An linn snámha (the swimming pool)
Tá Mícheál sa linn snámha (Mícheál is in the swimming pool)
An pháirc (the park)
Tá Caoimhín sa pháirc (the shop)
An seomra ranga (the class room)
Tá Lorcán sa tseomra ranga(Lorcán is in the class room)
An leabharlann (the library)
Tá Linda sa leabharlann (Linda is in the library)
An chultúrlann (the Irish language cultural centre)
Tá Deirdre sa chultúrlann (Deirdre is in the Irish language cultural centre)
An banc (the bank)
Tá Liam sa bhanc (Liam is in the bank)
An t-ollmhargagh (the supermarket)
Tá Brian san ollmhargadh (Brian is in the supermarket)
Ádh mór ort (good luck)
Rang a ceathair

ag teacht go luath

Déan Stiofán labhairt!

Is as