Clár fuaime Stiofán!

Cliceáil ar rang chun na roghanna a fheiceáil
Click on a class to see the options

Cliceáil ar chnaipe chun Stiofán a chloisteáil ag labhairt!
Click on a button to hear Stiofán speak!

Rang a dó
Rang a dó (class two)
Na Countaetha (the counties)
Tír Eoghain (Tyrone)
An Dún (Down)
Aontroim (Antrim)
Ard Mhacha (Armagh)
Doire (Derry)
Fear Manach (Fermanagh)
Deisceart Bhéal Feirste (South Belfast)
Tuaisceart Bhéal Feirste (North Belfast)
Iarthar Bhéal Feirste (West Belfast)
Oirthear Bhéal Feirste (East Belfast)
Ca as tú? (Where are you from?)
is as Ard Mhacha mé (I'm from Armagh)
Tá mé i mo chónaí Ard Mhacha (I live in Armagh)
Tá mé i mo chónaí i mBéal Feirste (I live in Belfast)
Cúil Raithin (Coleraine)
An maith leat? (Do you like?)
An maith leat siúcra? (Do you like sugar?)
Is maith liom tae (I like tea)
Is maith liom (I like)
Ní maith liom (I don't like)
Is maith sin (That is good)
Níl mé (I am not...)
go raibh míle maith agat (Thank you very much)
Oíche mhaith (Goodnight)
Slán (Bye)
Tá clann agam (I have a family)
Tá iníon agam (I have a daughter)
Tá mac agam (I have a son)
Tá mé ag súil amach le (I am going out with)
Tá mé i gcaidreamh (I am in a relationship)
Tá mé posta (I am married)
Níl mé pósta (I am not married)
Tá mé scartha (I am divorced)
Tá mé singil (I am single)
Tá páiste agam (I have a child)
Tá páistí agam (I have children)
Cispheil (Basketball)
Peil (Football)
Rang a trí

ag teacht go luath

Rang a ceathair

ag teacht go luath

Rang a cuig

ag teacht go luath

Rang a sé

ag teacht go luath

Déan Stiofán labhairt!

Is as